POGOŃ LUBACZÓW

Po zakończeniu II wojny światowej grupa zawodników z S.K.S. "Strzelec" Lubaczów, tj.: Alojzy Kornaga, Tadeusz Ryba, Stanisław Winiarz, Roman Mazurkiewicz, Bolesław Osiewicz i Stanisław Dudek założyła klub sportowy o nazwie "Pogoń" Lubaczów. Chciano w ten sposób nawiązać do dziedzictwa najsłynniejszego polskiego klubu sportowego "Pogoń" Lwów, który istniał w latach 1904-1939 i należał do jednego województwa lwowskiego.

Nowo powstały klub przyjął nazwę "Pogoń", barwy czerwone i niebieskie, kształt i kolorystykę herbu, który był charakterystyczny dla klubu Pogoń Lwów.

Herb klubu i barwy klubowe Pogoń Lwów

Na zdjęciu herb i barwy klubu sportowego Pogoń Lwów z 1904 roku.

Herb klubu sportowego Pogoń Lubaczów ma kształt gotyckiej tarczy, co nadaje mu tradycyjny i szlachecki wygląd oraz zawiera elementy kolorystyczne i graficzne, które mają znaczenie symboliczne. Błękitne pasy po bokach i czerwień na środku odnoszą się do aspiracji i pasji klubu, złoto symbolizuje prestiż, a rok założenia "1945" i biała majuskuła "L" nawiązują do historii klubu i inicjału nazwy miasta. Złoty napis "POGOŃ" na białym tle w górnej części herbu jest nazwą klubu i odnosi się do początku jego historii. Jest to jeden z kluczowych elementów identyfikacyjnych herbu. Całość tworzy spójny wizerunek herbu, który odzwierciedla dziedzictwo klubu sportowego Pogoń Lubaczów.

Informacja o zarejestrowaniu klubu Pogoń Lubaczów w Przemyskim Związku Sportowym została opublikowana w gazecie "Nowe Horyzonty" w dniu 30 września 1945 roku.

Pierwsza wzmianka o klubie Pogoń Lubaczów ukazała się 1 maja 1945 roku. Piłkarze klubu Pogoń Lubaczów w tym dniu rozegrali swój pierwszy mecz (towarzyski). Data 1 maja 1945 r. jest uznawana za datę założenia Miejskiego Klubu Sportowego "Pogoń" Lubaczów.

Założycielski zarząd klubu Pogoń Lubaczów składał się z: Adama Dawidowicza jako Prezesa, Wincentego Horoszczaka, Władysława Gustawa, Alojzego Kornagi, Zagórskiego i Kosia.

W 1949 r. dokonano reorganizacji polskich klubów sportowych. Utworzono 9 branżowych zrzeszeń sportowych w skład których weszły niemal wszystkie dotychczasowe kluby sportowe, stając się ich kołami o ograniczonej samodzielności. W 1950 r. klub Pogoń Lubaczów został zrzeszony do "Gwardii" Lubaczów, w latach 1951-1954 do "Spójni" Lubaczów, a w latach 1955-1956 do "Sparty" Lubaczów.

W 1957 r. klub wprowadził nowy statut, herb i powrócił do nazwy Lubaczowski Klub Sportowy "Pogoń" Lubaczów. Nowym herbem został napis "LKS Pogoń" na czerwono-niebieskim tle.

W ramach klubu Pogoń Lubaczów działały różne sekcje sportowe, w tym piłka nożna (1945-2003), szermierka (1975-1990) i koszykówka kobiet (1974-1987).

Zawarte na stronie zdjęcia i informacje pochodzą z opracowań Henryka Hassa.